بازدید از ساختمان شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

مدیر عامل مرکز معاینه فنی استان البرز و تیم همراه از شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز مدیر عامل مرکز معاینه فنی استان البرز و تیم همراه با حضور در محل ساختمان شرکت توزیع برق با تحویل و نصب ۱۸ عدد پلاک معاینه […]

مدیر عامل مرکز معاینه فنی استان البرز و تیم همراه از شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز مدیر عامل مرکز معاینه فنی استان البرز و تیم همراه با حضور در محل ساختمان شرکت توزیع برق با تحویل و نصب ۱۸ عدد پلاک معاینه فنی ساختمانهای حوزه ستادی توسط مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان کشور، ضمن بررسی موارد ایمنی، راهنمایی های لازم جهت اجرای هر چه مطلوب تر افزایش عمر ساختمان ارائه نمودند.
شایان ذکر است پس از هماهنگی های بعمل آمده توسط امور نظارت بر خدمات عمومی با مرکز معاینه فنی ساختمان استان البرز و طی نشستهای قبلی با تیم کارشناسی مراکز فوق و بازدیدهای صورت گرفته در زمینه سازه, مکانیک و تاسیسات, برق و معماری منجر به دریافت و نصب پلاکهای فوق انجام شد.