بازدید از آخرین شرایط منابع سد کرخه

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ با توجه به کاهش بارش ها در حوضه کرخه و به تبع آن کاهش حجم قابل ملاحظه در آورد آب به سد کرخه و پیش بینی تنش شدید آبی فصل تابستان در سال جاری، به منظور اطلاع رسانی مناسب از آخرین شرایط منابع سد کرخه، سازمان […]

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ با توجه به کاهش بارش ها در حوضه کرخه و به تبع آن کاهش حجم قابل ملاحظه در آورد آب به سد کرخه و پیش بینی تنش شدید آبی فصل تابستان در سال جاری، به منظور اطلاع رسانی مناسب از آخرین شرایط منابع سد کرخه، سازمان آب و برق خوزستان از برخی خبرگزاری های استان خوزستان دعوت بعمل آورد تا از شرایط کم آبی در سد کرخه بازدید کنند.