بازدیدمعاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط‌ زیست کشور از نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت، دکتر علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و هیأت همراه همزمان با روز ملی هوای پاک با حضور سرزده در این شرکت بازدید میدانی به عمل آوردند.

در ادامه از نزدیک فعالیت های صورت گرفته در خصوص طرح بازتوانی و جایگزینی واحدهای سیکل ترکیبی راندمان بالا به جای واحدهای موجود و همچنین شرایط جاری نیروگاه از جمله سوخت دوم نیروگاه را مورد ارزیابی قرار دادند و در این رابطه با حاج محمد فلاحتیان مدیر عامل شرکت پرشیان فولاد و مهندس امیر نریمانی مدیرعامل نیروگاه دیدار و گفتگو نمودند.