بازدیداستاندار و نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس وهیات همراه از سد بالاخانلو

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، استاندار، نماینده مردم شریف بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، معاونان اقتصاد و عمرانی استاندار، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای  و جمعی از مدیران اجرایی استان از روند اجرای سد بالاخانلو بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، استاندار، نماینده مردم شریف بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، معاونان اقتصاد و عمرانی استاندار، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای  و جمعی از مدیران اجرایی استان از روند اجرای سد بالاخانلو بازدید کردند.