مدیرعامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان:

بارندگی‌های اخیر 51 میلیون مترمکعب به حجم سدهای مخزنی سیستان و بلوچستان اضافه کرد

در پی بارندگی‌های اخیر در سیستان و بلوچستان و جاری شدن سیلاب در شهرها و روستاها، 51 میلیون مترمکعب به مخزن سدهای جنوب استان اضافه شد.

“محمد دلمرادی” با اعلام این خبر افزود: حجم ورودی به سدهای مخزنی در اثر بارش‌های اخیر 51 میلیون مترمکعب بوده که شامل 22 میلیون مترمکعب سد پیشین چابهار، 5 میلیون مترمکعب سد شی

کلک چابهار، 18 میلیون مترمکعب سد زیردان چابهار، 5 میلیون مترمکعب سد خیرآباد نیکشهر و یک میلیون مترمکعب سد ماشکیدعلیا است.

وی درباره آخرین وضعیت سدهای استان گفت: حجم فعلی سدهای مخزنی سیستان و بلوچستان نسبت به سال آبی گذشته 46 درصد کاهش داشته و درحال حاضر 46 درصد حجم کل مخازن استان پر

شده است.