مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس خبرداد:

بارش‌ها حجم آب پشت سدهای فارس را افزایش داد

حمیدرضا دهقانی،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس گفت : سیلاب های اخیر در استان فارس، حجم آب ذخیره شده در پشت سدهای استان را تا حدود ۴۵ میلیون مترمکعب افزایش داد.

حمیدرضا دهقانی سه شنبه با بیان اینکه بارش های خوبی از اواخر هفته گذشته در  استان فارس به وقوع پیوست افزود:  شدت این بارش ها در مناطق جنوبی استان فارس بسیار تاثیر گذار بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس بیان کرد: حجم آب موجود در پشت سد سلمان فارسی  قبل از وقوع سیلاب حدود ۶۱۳ میلیون متر مکعب بود که تاکنون به حدود ۶۵۴ میلیون متر مکعب رسیده است.

دهقانی ادامه داد: سد سلمان فارسی در شهرستان قیروکارزین در جمع آوری سیلاب های جنوبی استان نقش بسزایی دارد و  به شرط بارندگی مستمر تا پایان امسال می تواند سیلاب های بیشتری را جهت مصارف مختلف ذخیره نماید.

وی در خصوص بقیه سدهای استان ابراز کرد : حجم آب موجود در دریاچه های پشت بقیه سدهای استان شامل  درودزن، سیوند، ملاصدرا، چشمه عاشق، رودبال ، خسویه ، ایزدخواست و تنگاب فارس، ۱۴ میلیون متر مکعب افزایش داشته است.در حال حاضر حجم آب درون سدهای استان یک هزار و ۳۱۱ میلیون مترمکعب می باشد که از این میزان حدود ۸۲۷ میلیون مترمکعب آن قابل استفاده است.

از هشتم دی‌ماه تا  دوشنبه سیزدهم دیماه براساس  بررسی ۳۲ ایستگاه هواشناسی استان فارس، شهرستان فیروزآباد با حدود ۱۴۷ میلی متر بیشترین میزان بارندگی اخیر در استان داشته است.

پس از شهرستان فیروزآباد، لامرد با ۱۴۵ میلی متر، جهرم با ۱۱۵ ، قیرو کارزین  و لارستان با ۱۱۳، نورآباد ممسنی با ۱۱۱، گراش با ۱۰۷ و  سپیدان  هم با ۱۰۵ میلی متر در رتبه های بعدی جای داشتند.

همچنین ایزد خواست  با ۶ میلی‌متر و آباده با هشت میلی متر  در استان فارس، کمترین میزبان بارندگی از هشتم لغایت ۱۳ دیماه داشته اند. شیراز ۸۴ میلی متر باران باریده است

طی این مدت در سایر ایستگاه های هواشناسی نیز از  ۲۰ میلی متر تا ۹۳ میلی متر نیز بارش باران گزارش شده است .