بارشهای اخیر تاثیر ناچیزی بر ذخایر سدهای خراسان شمالی داشته است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: بارندگی اخیر در این استان تاثیر چندانی بر ذخایر سدها نداشته و در مجموع 510 هزار متر مکعب آب وارد سدهای استان شده است

به گزارش برقاب،  پایگاه اطلاع رسانی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی مهندس وحید واسطه اعلام کرد: بیشتر رواناب ایجاد شده بر اثر بارندگی در مناطق خارج از حوضه آبریز سدها بود و در سایر بخشها نیز بارندگی روی داده در استان به صورت ملایم بوده است.

وی خاطر نشان کرد: با وجود بارشهای بهاره در استان ، میزان بارندگی از ابتدای سال آبی تا کنون براساس اطلاعات ثبت شده در ایستگاه های شرکت آب منطقه ای، حدود ۲۱۰ میلیمتر بوده است که در مقایسه با بارندگی میانگین بلند مدت استان که حدود ۲۲۰ میلیمتر بوده ، حدود ۴ درصد کمتر است. بارندگی ها از ابتدای سالجاری رشد مناسبی نسبت سال قبل داشته که در حوزه نیاز اراضی کشاورزی استان موثر بوده است .

او با اشاره به شرایط نامساعد دخایر سدهای استان با توجه به کم بارشی طی چند سال اخیر، تصریح کرد: در شرایط کنونی ۲۲ درصد حجم مخازن سدهای استان آب دارد و ۷۸ درصد این مخازن خالی است.

واسطه تصریح کرد: این مقدار ذخیره آب در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته نیز کمتر است که این شرایط، ضرورت توجه بیشتر به مدیریت مصرف را خاطر نشان می سازد.

استان خراسان شمالی هشت سد در دست بهره برداری و سه سد در دست ساخت دارد.