احیاء و بازسازی روتور G.R.FANواحد 2 بخار نیروگاه بندرعباس

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از احیاء و بازسازی روتورG.R.FANواحد 2 بخار این نیروگاه در راستای رفع موانع تولید و صرفه جویی ارزی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان،حسین سلیمی عنوان کردک باتوجه به اینکه در اثر ارتعاشات زیاد و خرابی یاتاقانهای موجود در آن ،روند تولید را مختل کرده بود ، جهت احیاء و

بازسازی آن اقدام شد.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود:در این عملیات ، در مرحله اول پوسته G.R.FAN برشکاریس شده و برداشته شد و در مرحله دوم ، یاتاقانها، سیل های دود و روغن و ایمپلر تعویض و در مراحل بعدی جهت

بالانس و خمش‌گیری(RUN OUT) به شرکت تعمیرات نیروگاهی ارسال شد.

لازم به ذکر است تاکنون 70درصد از مونتاژ این دستگاه انجام شده و مراحل پایانی خود را می گذراند.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد:تمامی فرآیند دمونتاژ،تعمیرات و مونتاژ این دستگاه توسط کارشناسان و متخصصان این نیروگاه انجام شده که به موازات تعمیرات نیمه سنگین واحد 2

عملیات فوق با هدف رفع موانع تولید صورت گرفت.