سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری عنوان کرد:

ایمن سازی شبکه های آبیاری و زهکشی اولویت شرکت آب منطقه ای تهران است

سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران ایمن سازی شبکه های آبیاری و زهکشی را از جمله اولویت های این شرکت دانست.

به گزارش  برقاب، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، “راما حبیبی” در جلسه هماهنگی در خصوص ایمن سازی شبکه های آبیاری و زهکشی تحت پوشش شرکت با بیان این مطلب اظهار کرد: شبکه های آبیاری و زهکشی مدرن تحت پوشش شرکت در حدود ۸۰۰کیلومتر می باشد که در استان های تهران و البرز واقع گردیده استاین شبکه ها از غربی ترین شهرستان تا شرق و جنوب شرق استان گسترده شده  و بخش عمده ای از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی استان را منتقل می کند .

وی ادامه داد: توسعه روزافزون بافت های مسکونی شهری و روستایی در مجاورت شبکه های آبیاری مذکور منجر به استفاده و تردد افراد و وسایل نقلیه از حریم تملک شده جاده های دسترسی اختصاصی تأسیسات شرکت آب منطقه ای تهران شده که این موضوع متأسفانه منجر به بروز حوادث ناگوار غرق شدگی و سقوط وسایل نقلیه در مناطق توسعه یافته شهری و روستایی می شود.

حبیبی با بیان اینکه این شرکت در زمان احداث کانال های انتقال آب کلیه تمهیدات ایمنی مورد نیاز را شامل نصب نرده ، اجرای سیفون ، سرپوشیده کردن و نصب تابلوهای هشدار را در دستور کار قرار داده و اجرا نموده است، تصریح کرد: علی رغم اقدامات مذکور این شرکت در راستای حفظ جان شهروندان عزیز استان ایمن سازی شبکه های آبیاری و زهکشی را در اولویت قرار داده و به همین منظور از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون ۳۳۰۰ متر عقد قرارداد خرید و نصب نیوجرسی به ابعاد ۱۶۰ * ۳۰۰ سانتی متر صورت پذیرفته که ۱۷۴۹ متر آن در محل های حادثه خیز در حاشیه کانال های انتقال آب نصب و مابقی در مرحله تولید ، انتقال به محل و نصب می باشد .

وی افزود: در سال جاری نیز در خصوص ایمن سازی شبکه های آبیاری اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد ریال از محل بودجه های جاری و عمرانی شرکت پیش بینی و لحاظ شده است.

سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت همچنین گفت: اجرای خط دوم انتقال پساب از تصفیه خانه جنوب تهران به شبکه آبیاری و زهکشی ورامین از دیگر اقدامات اولویت دار شرکت به منظور تأمین آب کشاورزی دشت ورامین می باشد.

گفتنی است، در این جلسه همچنین مسائل حقوقی مرتبط با پرونده های مطروحه در دستگاه قضایی شهرستان های ذیمدخل با شبکه های آبیاری و زهکشی مطرح و سیاست های شرکت متبوع با عنایت به آخرین قوانین و بخشنامه ها به شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان به عنوان متولی بهره برداری ، نگهداری و حفاظت کانال های آبیاری ابلاغ گردید .