در دیدار مدیرامور گلستان و شهردار منطقه 3 مطرح شد:

ایجاد سازوکار مناسب برای افزایش همکاری با شهرداری

مدیر امور برق گلستان طی نشست های جداگانه به منظور افزایش تعلامات سازنده با سازمان های خدمات رسان با شهرداران مناطق 3 و 4 تبریز دیدار و گفت و گو کرد.

ایجاد سازوکار مناسب برای افزایش همکاری با شهرداری

به گزارش برقاب، روابط عمومی، محمود اصغری آذر مدیر امور برق گلستان طی نشست های جداگانه به منظور افزایش تعلامات سازنده با سازمان های خدمات رسان و بحث و تبادل نظر در ارتباط با طرح و پروژه‌های در دست اقدام با شهرداران مناطق ۳ و ۴ تبریز دیدار و گفت و گو کرد.
طی این نشست ها بر ارائه خدمات مستمر و باکیفیت به شهروندان و لزوم  ایجاد سازوکار مناسب مناسب برای افزایش همکاری های فی مابین در راستای هم افزایی خدمات و پرهیز از موازی کاری و یا موانع احتمالی تاکید شد.