اپراتوری مرکز پیام اتفاقات…

نوع : مناقصه یک مرحله‌ای موضوع : اپراتوری مرکز پیام اتفاقات و انجام امور راهبری و بهره برداری ، نگهبانی و گشت زنی ، بازدید و بازرسی ، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات آب شهر اردکان شرح آگهی اپراتوری مرکز پیام اتفاقات و انجام امور راهبری و بهره برداری ، نگهبانی و گشت زنی ، […]

نوع : مناقصه یک مرحله‌ای

موضوع : اپراتوری مرکز پیام اتفاقات و انجام امور راهبری و بهره برداری ، نگهبانی و گشت زنی ، بازدید و بازرسی ، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات آب شهر اردکان

شرح آگهی

اپراتوری مرکز پیام اتفاقات و انجام امور راهبری و بهره برداری ، نگهبانی و گشت زنی ، بازدید و بازرسی ، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات آب شهر اردکان


قراردادها

خیر

خیر

300,000 ریال

یکشنبه 26 مرداد 1399

سه‌شنبه 28 مرداد 1399