اولین کاروان کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

اولین کاروان کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

به گزارش برقاب،با هماهنگی واحد رفاه و ورزش شرکت توانیر و معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه اعزام اولین کاروان کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه   زمینی عتبات عالیات با شعار کاروان نور تا نور از استان کرمانشاه در نخستین روزهای اسفنده ماه سالجاری انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه برابر مساعدت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر و معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر و برنامه ریزی های صورت گرفته توسط حوزه منابع انسانی شرکت اولین کاروان زمینی کارکنان شرکت متشکل از ۲۰ نفر از همکاران و اعضای خانواده آنان با شعار کاروان نور تا نور مزین به پرچم صنعت برق در یکم اسفند ماه به عتبات عالیات اعزام گردید.

محمد مرادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با قدردانی از مدیران شرکت توانیر در جهت تسهیل اعزام همکاران به سفر معنوی عتبات عالیات گفت: با توجه به استقبال مناسب همکاران مشتاق عزیمت به این سفر معنوی در نظر داریم با انجام برنامه ریزی نسبت به تداوم اعزام همکاران به این سفر پر خیر و برکت اقدام نمائیم.

مرادی با اشاره به شرایط سختی کار کارکنان شرکت های توزیع برق بر لزوم برنامه ریزی مناسب در جهت باز توانی همکاران در راستای انجام کار جهادی و انقلابی مورد تاکید وزیر نیرو صحه گذاشت و این سفر را در راستای این مهم اعلام نمود.

وی در پایان اعلام نمود در جهت رفاه اعزام همکاران به این سفر هزینه های مترتب به این سفر از طریق شرکت تامین و مقرر است به صورت اقساط از حقوق کارکنان اعزامی کسر می گردد.

لازم به ذکر است مدت اقامت کاروان هفت شب و هشت روز است که شامل سه شب نجف اشرف، یک شبکربلای معلی می باشد.