اهدای خون کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

مدیر عامل و جمعی از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در روز جهانی اهداء خون با هدف نهادینه سازی فرهنگ و اهدای خون در اداره کل انتقال خون استان قزوین حضور یافته و خون خودرا به بیماران نیارمند هدیه کردند . به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ، همزمان […]

مدیر عامل و جمعی از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در روز جهانی اهداء خون با هدف نهادینه سازی فرهنگ و اهدای خون در اداره کل انتقال خون استان قزوین حضور یافته و خون خودرا به بیماران نیارمند هدیه کردند .
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ، همزمان با 24 خرداد روز جهانی اهدای خون و در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی و ترویج فرهنگ اهداء خون ، مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع برق و جمعی از کارکنان و مدیران این شرکت با حضور در مرکز انتقال خون به بیماران نیازمند هدیه نمودند
بهادیوند چگینی هدف از این اقدام را کمک به هم نوعان و نجات جان بیماران در شرایط تداوم بیماری کرونا بیان نموده و مسئولیت آحاد جامعه در ترویج این امر خداپسندانه به عنوان یک رفتار حسنه و معروف اجتماعی مورد تاکید قرار دادند.
دکترمریم مدرسی مدیر کل انتقال استان قزوین نیز ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی از همکاران برق استان در اشاعه فرهنگ اهدا خون تقدیر نمودند .
گفتنی است در طول سال و به مناسبت های مختلف کارکنان برق استان با روحیه جهادی در انجام کمک های مومنانه به بیماران نیازمند به خون و فرآورده های آن و حفظ ذخایر بانک خون مشارکت فعالی داشته اند .