اهدای تندیس مرحله استانی مسابقه سراسری نقاشی آب=زندگی

طی جلسه ای در امور آبفا شهرستان آباده، ضمن تقدیر از برگزیده ی مرحله ی استانی سومین دوره از مسابقه ی سراسری آب مساوی است با زندگی در شهرستان آباده ، تندیس یادبود مسابقات در مرحله ی استانی به وی اهدا گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، طی جلسه ای  با حضور […]

طی جلسه ای در امور آبفا شهرستان آباده، ضمن تقدیر از برگزیده ی مرحله ی استانی سومین دوره از مسابقه ی سراسری آب مساوی است با زندگی در شهرستان آباده ، تندیس یادبود مسابقات در مرحله ی استانی به وی اهدا گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، طی جلسه ای  با حضور رضا جعفری سرپرست امور آبفا شهرستان آباده،  فدایی صدر مسئول کانون پرورشی فکری کودکان و جمعی از کارکنان امور آبفا و کانون پرورشی کودکان این شهرستان ، از دانش آموز 7 ساله طناز سادات طباطبایی  از برگزیدگان آباده ای مرحله ی استانی مسابقه ی سراسری نقاشی آب مساوی است با زندگی که توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در دو رده ی سنی کودک و نوجوان  طی نیمسال اول سال تحصیلی جاری در سطح مدارس ابتدایی و متوسطه ی سراسر کشور برگزار شد، تقدیر و تندیس یادبود اهدا گردید.

گفتنی است، 10 اثر برتر دانش آموزان استان فارس توسط کمیته ی داوری شرکت آبفا فارس انتخاب و به مرحله ی کشوری ارسال گردید. طناز سادات طباطبایی دانش آموز کلاس اول ابتدایی و از نخبگان این شهرستان که در مرحله ی شهرستان این مسابقات از بین 250 اثر ارسالی از مدارس شهرستان آباده به دبیر خانه ی مرحله ی شهرستان مسابقه ی نقاشی آب مساوی است با زندگی در امور آبفا آباده، جزء 10 اثر برتر به مرحله استانی راه یافته بود، در مرحله استانی نیز  حایز رتبه 4  از بین 150 آثار راه یافته به استان شد و جزء ده اثر برتر انتخاب گردید.