مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای کشور در گردهمایی مشاوران امور زنان و خانواده:

انعکاس رسانه ای تلاش های بانوان در صنعت آب و فاضلاب باید از اولویت های شرکت ها باشد

اتابک جعفری مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نشستی با حضور خدا پرست مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده، سلمه نژاد مشاور مدیرعامل در امور بانوان و مشاوران امور زنان و خانواده شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور، خواستار تقویت انعکاس رسانه ای فعالیت ها و تلاش های بانوان در صنعت آب و فاضلاب کشور شد.

به گزارش برقآب، اتابک جعفری مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نشستی با حضور خدا پرست مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده، سلمه نژاد مشاور مدیرعامل در امور بانوان و مشاوران امور زنان و خانواده شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور، خواستار تقویت انعکاس رسانه ای فعالیت ها و تلاش های بانوان در صنعت آب و فاضلاب کشور شد

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و هجمه های بین المللی شکل گرفته با موضوع زن علیه کشور اظهار داشت: با توجه به بروز آسیب های اجتماعی گسترده در کشور و جایگاه خاص زنان در خانواده ، جامعه و صنعت آب و فاضلاب نیازمند توجه و اهتمام ویژه برای ارتقا جایگاه بانوان است و در این راستا باید اقدامات رسانه ای مناسب صورت گرفته و تلاش هایی که بانوان متخصص و دلسوز در بخش های مختلف دارند در جامعه منعکس شود.

جعفری در ادامه سخنانش نقش تأثیرگذار زنان در مسئولیت های مختلف خانواده، محل کار و فرهنگ سازی در جامعه با پرورش شایسته فرندان را مهم دانسته و از تدوین و اجرای برنامه ها و سیاست های عملیاتی صنعت آب و فاضلاب برای حمایت از بانوان خبر داد.

وی همچنین لزوم حرکت بانوان در مسیر جهاد تبیین و مقوله ی ازدواج و فرزند آوری در سطح صنعت را خواستار شد و تأکید کرد: اقدامات اجرایی برای برطرف کردن دغدغه های معیشتی و شغلی همه ی همکاران بویژه سرپرستان خانوار انجام خواهد شد.

جعفری در پایان و پس از شنیدن مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی شرکت کنندگان، برای اجرایی شدن تصمیمات و پیشنهادات ارائه شده در نشست امروز قول مساعد داد و از همکاران خواست در انعکاس و پیگیری مطالبات همکاران صنعت در اقصی نقاط کشور کوشش مضاعف داشته باشند.

در این نشست همچنین خانم خدا پرست مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده در سخنان کوتاهی اهداف و برنامه های این دفتر را تشریح کرد وبا اشاره به تدوین برنامه های عملیاتی امور زنان و خانواده از شرکت کنندگان خواست تا راهکارها، برنامه ها و پیشنهادات خود را برای غنای بیشتر برنامه در دست تدوین ارائه کنند.

در این نشست یک روزه خانم سلمه نژاد مشاور امور زنان و خانواده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در سخنانی به تشریح فعایت های این دفتر پرداخت و خواستار اهتمام جدی همکاران در اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی شرکت شد.

در ادامه این برنامه تک تک شرکت کنندگان مسائل و چالش های بانوان در شرکت های آب و فاضلاب را مطرح کردند که مهندس خداپرست با جمع بندی و دریافت نظرات و مسائل تأکید کرد: رفع دغدغه های مطرح شده مورد توجه وزارت نیرو قرار خواهد گرفت.