انعقاد قرارداد آبفای استان اصفهان با شهرک سلامت مدرن ترین مرکز درمانی کشور

با توجه به تاکید مدیرعامل شرکت مبنی بر توسعه خدمات درمانی ونیز در راستای تحقق شعار سال شرکت ” خدمت نوین جهادی،توسعه مشارکت و سرمایه انسانی” رئیس اداره بیمه و درمان ، مشاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده آبفای استان اصفهان ازمجموعه شهرک سلامت اصفهان که یکی از مجهزترین و مدرن ترین مراکز درمانی کشور است جهت انعقاد قرار داد بابیمه طرف قرارداد شرکت، بازدید کردند.

انعقاد قرارداد آبفای استان اصفهان با شهرک سلامت مدرن ترین مرکز درمانی کشور

به گزارش برقاب، رئیس اداره بیمه و درمان آبفای استان اصفهان با بیان اینکه تاکید مدیرعامل شرکت برافزایش مراکز درمانی طرف قرارداد و تسهیل دسترسی همه بیمه‌شدگان به خدمات درمانی با کیفیت است، خاطرنشان ساخت:در حال حاضر زمینه های همکاری با مجموعه درمانی “شهرک سلامت” مهیا شده و از کلینک قلب طنین ،چشم پزشکی آفتاب ،مرکز باروری و ناباروری پویش و رویش، داندنپزشکی سیواک وآزمایشگاه ملل جهت همکاری بازدید به عمل آمد تا رضایت کارکنان آبفا از دریافت خدمات درمانی بیش ازگذشته حاصل شود.
مسعودطغرایی در جریان این بازدید گفت : قرارداد آبفا با مرکز جامع تشخیصی و درمانی رسا که روش های روز دنیا را در زمینه تصویر برداری هسته ای ، آزمایشگاه مجهزو سایر درمان های مربوطبه بیماری سرطان را دارا می باشد ، یکی دیگر از اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.
در ادامه این بازدید مشاور امور بانوان با بیان اینکه حدود نیمی از جمعیت جامعه را بانوان تشکیل می دهند، عنوان کرد: بانوان به عنوان پایه های اصلی خانواده و محور اساسی سلامت، نقش ویژه ای در رشد و پیشرفت جامعه دارند، زیرا نه تنها مسئول سلامت خود هستند، بلکه بیشترین مراقبت ها را برای سلامت و بهداشت خانواده نیز انجام می دهند، از این رو استفاده از روش های درمانی و تشخیصی روز دنیا برای کارکنان و خانواده ها حائز اهمیت است.