انعقاد تفاهم نامه همکاری آبفای گلستان با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از امضاء تفاهم نامه همکاریدر راستای اجرای پروژه های شرکت آب و فاضلاب استان گلستان خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از امضاء تفاهم نامه همکاری مابین شرکت آب و فاضلاب استان گلستان و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در راستای اجرای پروژه های شرکت آب و فاضلاب استان گلستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان مهندس بهزاد هرمزی افزود: این تفاهم نامه با حضور دکتر محمد فرماندهی قرارگاه سازندگی  خاتم النبیا (ص)و دکتر حق شناس استاندار گلستان امضا و همکاری مشترک شرکت آب و فاضلاب استان گلستان و قرارگاه سازندگی  خاتم الانبیا صلی الله در راستای  اجرای  پروژه‌های این شرکت و کمک به محرومیت زدایی و عمران آبادانی مناطق محروم انجام گردید .

هرمزی تصریح کرد: امیدواریم  اثر و برکات اجرای این  پروژه ها که بخشی از آن محرومیت زدایی و بخش دیگر جهت توسعه فاضلاب تعریف شده برای استان مثمر ثمر باشد.

 هرمزی افزود: محورهای اصلی این تفاهم نامه که بین شرکت آب و فاضلاب استان گلستان و قرارگاه سازندگی  خاتم الانبیا (ص) منعقدگردیده  شامل : اجرای تاسیسات (شبکه جمع آوری ،ایستگاهای پمپاژ و تصفیه خانه ) شهرستان آق قلا  ،اجرای تاسیسات (احداث قسمتی از شبکه جمع آوری و ایستگاهای پمپاژ و تصفیه خانه شهرگنبد و اجرای پروژه نمک زدایی از آب (آب شیرین کن ) فجر (۶) می باشد.

در پایان این جلسه دکتر محمد ضمن تشکر از مهندس بهزاد هرمزی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان به واسطه حسن نظری که در واگذاری پروژه ها به قرارگاه خاتم الانبیا (ص) داشتند بیان داشت  : قرارگاه خاتم الانبیا (ص) با ظرفیت بالای نیروی انسانی توانمند  ،ماشین آلات و… که  دارد می‌تواند در اجرای  پروژه‌های زیر بنایی  فعالیت و کمک های شایانی نموده تا انشالله مردم فهیم و شریف منطقه  نهایت استفاده را از  اجرای  پروژه‌های فوق ببرند.                                         لازم به ذکر است امضای و تبادل  این  تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت آب و فاضلاب استان گلستان و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) با حضور دکتر حق شناس استاندار گلستان انجام شد.