انعقاد تفاهم نامه نظارت بر طراحی و اجرای تاسیسات آبفا یزد

تفاهم نامه نظارت بر اجرای تاسیات آب و فاضلاب ما بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد  و شرکت آب و فاضلاب استان یزد منعقد شد . به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، با توجه به اهمیت مباحث و ضرورت برنامه ریزی و فرهنگ سازی در صرفه جویی و مصرف منابع آبی،انعقاد […]

تفاهم نامه نظارت بر اجرای تاسیات آب و فاضلاب ما بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد  و شرکت آب و فاضلاب استان یزد منعقد شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، با توجه به اهمیت مباحث و ضرورت برنامه ریزی و فرهنگ سازی در صرفه جویی و مصرف منابع آبی،انعقاد این تفاهم نامه عامل موثری در جهت مدیریت تقاضا و بهینه سازی مصرف آب، که مستلزم حمایت بخش دولتی و نهادهای مردمی است ، می باشد.

 شرکت آب و فاضلاب استان یزد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  در راستای اجرای مواد ۳۲ تا ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، شیوه نامه اجرای تفاهم نامه نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات آب و فاضلاب کلیه اماکن مصوب سال۸۶ وزارت نیرو و وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان و پیرو تشکیل جلسات کارگروه فنی آبفا تفاهم نامه نظارت بر طراحی واجرای استاندارد تاسیسات آب و فاضلاب، با هدف استفاده از پتانسیل نیروهای متخصص سازمان در جهت توسعه ارائه خدمات مناسب به شهروندان و متقاضیان انشعابات آب و فاضلاب و رعایت الزامات مدیریت مصرف آب شرب و بهداشت درساختمان‌ها  اقدام به انعقاد این تفاهم نامه نمودند .