انعقاد تفاهم نامه توسعه نرم افزار ملی مطالعات شبکه برق کشور

تفاهم­نامه ” توسعه نرم ­افزار ملی مطالعات شبکه برق کشور” بین شرکت مدیریت شبکه برق ایران و پژوهشگاه نیرو مشتمل بر ۶ ماده، مورد توافق و امضا دو طرف قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در راستای تحقق اهداف وزارت نیرو و خط مشی های مصوب مدیریت شبکه، این تفاهم نامه […]

تفاهم­نامه ” توسعه نرم ­افزار ملی مطالعات شبکه برق کشور” بین شرکت مدیریت شبکه برق ایران و پژوهشگاه نیرو مشتمل بر ۶ ماده، مورد توافق و امضا دو طرف قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در راستای تحقق اهداف وزارت نیرو و خط مشی های مصوب مدیریت شبکه، این تفاهم نامه به منظور همکاری مستمر و هماهنگی هر دو طرف جهت ایجاد ساز و کارهای لازم در جهت توسعه نرم افزار بومی/ملی مطالعات شبکه” و با هدف حمایت از تولید داخلی و پشتیبانی از تجهیزات و سامانه های بومی تولید شده در داخل کشور تنظیم شده است. همچنین دست یابی به مواردی چون به کارگیری دانش بومی و توانمندی های فنی و اجرایی در زمینه تولید سامانه بومی مطالعات شبکه، توسعه و بهبود معماری و قابلیت های نرم افزار بومی، تعیین و معرفی سامانه مذکور به عنوان نرم افزار ملی و قابل اعتماد در کلیه سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت نیرو و صنعت برق کشور و افزایش امنیت سایبری شبکه برق کشور با ایجاد سامانه ملی مطالعات شبکه از دیگر اهداف تنظیم این تفاهم نامه بوده است.
هماهنگی و نظارت بر روند انجام تفاهم نامه از طریق یک کمیته عالی راهبری انجام می شود که این کمیته متشکل از مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه، رئیس پژوهشگاه و معاون “فناوری” پژوهشگاه، رئیس “پژوهشکده انتقال” و معاونان “برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه” و “مخابرات و پشتیبانی فنی” در مدیریت شبکه است.