انعقاد تفاهم نامه آبفا با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس

مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس در راستای همکاری و مشارکت های بین سازمانی،  با مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان، تفاهمنامه ی همکاری های دو جانبه با محوریت صیانت از منابع طبیعی و حفاظت از منابع آب شرب ، امضاء نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، در راستای سیاست های […]

مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس در راستای همکاری و مشارکت های بین سازمانی،  با مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان، تفاهمنامه ی همکاری های دو جانبه با محوریت صیانت از منابع طبیعی و حفاظت از منابع آب شرب ، امضاء نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، در راستای سیاست های وزارت نیرو مبنی بر حفاظت از منابع طبیعی، مصرف بهینه ی آب و مراقبت از منابع آب موجود، علی بوستانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس با مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان تفاهمنامه ی همکاری دو جانبه امضاء نمود.

گزارش روابط عمومی شرکت آبفا فارس حاکی است، در تفاهمنامه ی همکاری شرکت آبفا فارس و اداره ی کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس که در ۷ ماده تنظیم و به امضاء رسیده ، آمده است: امروز سه چالش بزرگ بیابان زایی ، تغییرات اقلیمی و کمبود آب شیرین از مشکلات بزرگ بشر به شمار می رود که کاهش سطح جنگل ها و مراتع و متعاقب آن کاهش سرانه ی فضای سبز را به دنبال دارد و گذر از این مشکلات در گرو حفاظت از منابع موجود و احیاء و توسعه ی آن است. به همین منظور و در راستای اجرایی نمودن برنامه ی ششم توسعه ، طرح درختکاری و توسعه ی فضای سبز حرائم تأسیسات با استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری در دستور کار قرار گرفت و با عنایت به اهمیت موضوع ، این تفاهمنامه شکل گرفت.