انسداد۵۶۰ حلقه چاه غیر مجاز آب درشهرستان ساوجبلاغ و چهارباغ

مدیر امور منابع آب شهرستان ساوجبلاغ استان البرز اعلام کرد: برای تعادل بخشی به وضعیت سفره های زیرزمینی560 حلقه چاه آب غیر مجاز طی سال گذشته در این شهرستان شناسایی و مسدود شد.

انسداد۵۶۰ حلقه چاه غیر مجاز آب درشهرستان ساوجبلاغ و چهارباغ

به گزارش برقاب :مصطفی سلطان آبادی گفت : با تلاش های گروه های  گشت و بازرسی شهرستان ساوجبلاغ و چهارباغ طی سال گذشته انسداد۵۶۰ حلقه چاه انجام و شناسایی شده و پس از اخذ حکم انسداد از مرجع قضایی، نسبت به انسداد آنها اقدام گردیده است  که این اقدام موجب جلوگیری از برداشت غیر قانونی ۱میلیون متر مکعب آب زیر زمینی از ابتدای سال گذشته  شده است. وضعیت آبی استان البرز بلحاظ کمی و کیفی بحرانی است و با معضلات حادی مانند فرونشست زمین، خشکیدن چاه ها و پیش روی جبهه آب شور مواجه هستیم  و در این شرایط هرگونه برداشت غیر مجاز یا اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی اثرات جبران ناپذیری را بهمراه دارد . لذا آب منطقه ای البرز بنا به وظیفه قانونی خود با مصادیق هرگونه جرایم و تخلفات آبی بدون اغماض برخورد خواهد کرد . سلطان آبادی در ادامه افزود: تعداد ۷۰مورد ادوات حفاری غیرمجاز نیز توقیف شده است.