انسداد 428 حلقه چاه غیر مجاز از ابتدای سال جاری در استان البرز

در راستای تعادل بخشی به آبخوان‌ها و مقابله با برداشت های غیر مجاز از منابع آب زیر زمینی از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 428 حلقه چاه غیر مجاز در استان البرز مسدود و مسلوب المنفعه شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای البرز، بیوک رحیمی معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت گفت: با توجه به شرایط خاص استان البرز و مهاجر پذیری و تراکم بالای جمعیت استان و تقاضای فزاینده آب در همه بخش ها و همچنین خشکسالی‌های سال‌های اخیر، آبخوان‌های استان تحت فشار مضاعفی قرار داشته و وضعیت منابع آب زیر زمینی استان بحرانی است. لذا شرکت آب منطقه‌ای البرز طبق وظیفه ذاتی و قانونی خود در راستای تعادل بخشی به منابع آب زیر زمینی و حراست از حقوق عامه با هر گونه تخلف و برداشت غیر قانونی آب زیر زمینی با قاطعیت برخورد می نماید و در این راستا تعداد 20 اکیپ گشت و بازرسی در سطح استان بصورت شبانه روزی فعال می باشند. وی افزود در سال جاری  تعداد 428 حلقه چاه غیر مجاز در سطح استان، مسدود و مسلوب المنفعه گردیده است که با انسداد این تعداد چاه، از برداشت غیرقانونی 3/2  میلیون متر مکعب آب از آبخوان های استان جلوگیری به عمل آمده است. همچنین در این مدت با تلاش گروه‌های گشت و بازرسی، تعداد 76 دستگاه حفاری غیر مجاز شناسایی و توقیف گردید.