انسداد ۵۰ چاه غیرمجاز در حریم رودخانه‌های خراسان جنوبی

۵۰چاه غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها تا پایان سال در خراسان جنوبی مسدود می‌شود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: از جمله۵۰ چاه غیر مجاز در حریم رودخانه‌ها مسدود می شود چالش‌های مهم در حوزه منابع آبی، تصرفات غیر قانونی […]

۵۰چاه غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها تا پایان سال در خراسان جنوبی مسدود می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: از جمله۵۰ چاه غیر مجاز در حریم رودخانه‌ها مسدود می شود چالش‌های مهم در حوزه منابع آبی، تصرفات غیر قانونی در حریم و بستر رودخانه‌ها و حفر چاه‌ها و برداشت‌های غیرمجاز آب است.

وحدانی نیا با اشاره به اینکه ۲۵۷چاه غیرمجاز در سطح استان وجود دارد افزود: از این تعداد ۶۱ چاه در حریم و بستر رودخانه‌های استان هستند.

وی گفت: از مردم درخواست می کنیم که در مصرف آب صرفه جویی لازم را داشته باشند و کشاورزان حتما مدیریت مصرف آب را در بخش کشاورزی در دستور کار قرار دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین از شورا‌ها و دهیاران در روستا خواست هر گونه حفر چاه غیرمجاز، تصرف در حریم و بستر رودخانه‌ها را گزارش دهند.

وحدانی نیا گفت: سامانه سجام آماده دریافت هر گونه حفر چاه و دخل تصرف در حریم وبستر رودخانه است و در صورت مشاهده مردم می توانند گزارش دهند تا از طریق دستگاه مسئول پیگیری شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: در کشور ۸۵میلیارد مترمکعب در سال از منابع آبی برداشت می شود که در استان ما کمتر از یک میلیارد مترمکعب است.

پورجعفر افزود: در خراسان جنوبی چاه غیرمجازی که از طریق دستگاه حفر شده باشد وجود ندارد و چاه‌های موجود غیرمجاز توسط خود افراد حفر شده است.

وی گفت: با نصب کنتور هوشمند در چاه‌های کشاورزی، در سال گذشته ۱۳۰میلیون مترمکعب صرفه جویی آب در استان داشته ایم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی افزود: ۱۶ اکیپ گشت بازرسی در سطح استان چاه‌ها را بازدید می کنند.

پورجعفر گفت: در سال گذشته حدود ۶۰کیلومتر از حریم و بستر رودخانه در استان رفع تصرف شده است.