انسداد چاه غیر مجاز در توابع بخش مرکزی خرم آباد

رئیس منابع آب شهرستان خرم‌آباد از پر و‌ مسلوب المنفعه کردن یک حلقه چاه غیر مجاز از توابع بخش مرکزی خرم آباد خبر داد . ️به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای لرستان ،مهرداد محمدی رئیس منابع آب شهرستان خرم‌آباد اظهار داشت : با پیگیری های صورت گرفته و تلاش نیروهای گشت و بازرسی منابع آب […]

رئیس منابع آب شهرستان خرم‌آباد از پر و‌ مسلوب المنفعه کردن یک حلقه چاه غیر مجاز از توابع بخش مرکزی خرم آباد خبر داد .

️به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای لرستان ،مهرداد محمدی رئیس منابع آب شهرستان خرم‌آباد اظهار داشت : با پیگیری های صورت گرفته و تلاش نیروهای گشت و بازرسی منابع آب این شهرستان ، یک حلقه چاه غیر مجاز واقع در روستای تلوری از توابع بخش مرکزی خرم آباد براساس رای کمیته منابع آب شهرستان پر و مسلوب المنفعه گردید.