طی یک هفته کاری توسط امور آب تهران انجام شد ؛

انسداد پنج حلقه چاه غیرمجاز/ جلوگیری از خروج سالانه بیش از 59 هزار متر مکعب آب

سرپرست امور منابع آب تهران گفت: در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی طی یک هفته کاری، با انسداد پنج حلقه چاه غیر مجاز از خروج سالانه بیش از 59 هزار متر مکعب آب از سفره های زیرزمینی در حوزه عملکرد این امور جلوگیری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، “وحید مرادی نسب” با اعلام مطلب فوق، افزود: با تلاش واحد کارشناسان حقوقی، بازرسی و نظارت و اخذ دستور قضایی طی یک هفته کاری ، پنج

حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در تهران و پردیس در مجموع با دبی سه لیتر بر ثانیه و عمق 111 متر،  پر و مسدود شد.

وی افزود: با انجام این عملیات از تخلیه سالانه 59 هزار و 400 متر مکعب آب از سفره های زیرزمینی امور منابع آب تهران جلوگیری شد.

مرادی نسب با اشاره به اینکه طی این مدت در بخش آب های سطحی، چهار مورد شناسایی و بررسی تصرفات غیرمجاز در بستر رودخانه ها انجام شد، تصریح کرد: در بخش آبهای زیرزمینی نیز 10 مورد

چاه غیرمجاز شناسایی و متعاقبا اخطاریه آن ها نیز صادر گردید .

مرادی نسب با تاکید بر ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ با دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب های سطحی و زیرزمینی، گفت: برداشت های بی رویه از آبخوان ها سبب افت

سطح آب های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به

اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند.

سرپرست امور منابع آب تهران در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب تهران بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد نمود.