اندازه گیری آبدهی رودخانه ها و انجام عملیات برف سنجی

سرپرست دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: اندازه گیری۱۴۶۹مورد آبدهی رودخانه ها در محل ایستگاه های شرکت و انجام ۱۳عملیات برف سنجی در سال ۹۹ از جمله فعالیت های مهم دفتر مطالعات شرکت بوده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسین دهقان اظهار کرد: انعقاد قرارداد برخط سازی […]

سرپرست دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: اندازه گیری۱۴۶۹مورد آبدهی رودخانه ها در محل ایستگاه های شرکت و انجام ۱۳عملیات برف سنجی در سال ۹۹ از جمله فعالیت های مهم دفتر مطالعات شرکت بوده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسین دهقان اظهار کرد: انعقاد قرارداد برخط سازی ارسال اطلاعات ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی ۴۲ ایستگاه وبازسازی ۶ ایستگاه آب سنجی و ۲۹ مورد اطلاع رسانی پیش بینی مقادیر بارش و رواناب از جمله دیگر اقدامات این دفتر بوده است.
وی بیان کرد: ارائه ۸۰ مورد آمار و اطلاعات به متقاضیان، ارزیابی شرایط آبگذری رودخانه در محل ایستگاه های آب سنجی ۴۰ ایستگاه، اتمام دوره سوم عملیات آماربرداری منابع و مصارف آب استان وبرگزاری جلسات احصاء وبازنگری فرآیندها از دیگر فعالیت های سال گذشته بوده است.
مهندس دهقان همچنین برگزاری جلسات هم اندیشی با حفاظت و بهره برداری، حذف فرآیند استعلام سوابق آماری چاه ها توسط ادارات منابع آب شهرستان ها از مدیریت مطالعات، انجام آنالیز شیمیائی و اندازه گیری بار معلق و بار بسار به تعداد ۱۹۶۶ فقره با برآورد هزینه ۳۱۰ میلیون تومان و تهیه گزارش روزانه باران ودبی رودخانه های استان وماهانه وضعیت ریزش های جوی واثرآن بر منابع آب استان، راهبری تهیه بیلان منابع آب حوضه گرگانرود و تهیه گزارش بررسی اثرات اجرای طرح تعادل بخشی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی وارسال به ستاد را از جمله مهم ترین برنامه های این دفتر در یک سال گذشته عنوان نمود.
بررسی و تایید مطالعه و پایش رفتار نگاری داده های ابزار دقیق سد های بوستان ، گلستان ، نگارستان و کوثر

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: گزارش مربوط به پروژه مطالعه و پایش رفتار نگاری داده های ابزار دقیق سد های بوستان ، گلستان ، نگارستان و کوثر ، توسط کارگروه فنی شرکت آب منطقه ای گلستان بررسی و پس از انجام اصلاحات لازم توسط مهندسین مشاور ، به تایید رسید.
مهندس حسن فرازجو اظهار کرد : رفتار نگاری سدهای خاکی برای بررسی عملکرد سد از لحاظ مسائل ایمنی و با نصب ابزار دقیق در نقاط حساس و اندازه گیری پارامترهای مختلف انجام می شود که در این مطالعات  به اختصار مشخصات عمومی ، زمین شناسی ، هواشناسی ، هیدرولوژی ، کنترل پایداری سدهای خاکی ، دستگاه های رفتارنگاری و ابزار دقیق ، ارزیابی داده ها و بازرسی فنی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای اجرایی برای ارتقاء و بهبود سیستم رفتارسنجی و ایمنی سد های مذکور صورت گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت ایجاد و تقویت علمی گروه های تخصصی افزود: حسب وظایف محوله ، بررسی و تصویب گزارش های مطالعاتی شرکت آب منطقه ای گلستان در دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب و با همکاری اعضای کارگروه های فنی انجام می شود لذا سعی بر آن است تا در مطالعات فنی به علوم مرتبط با منابع آب ، توجه نموده و با رعایت دستورالعمل های مربوطه ، در جهت تدقیق مطالعات گام برداشته شود.
امید است با تشکیل کارگروه های فنی در بخش های مختلف و اشتراک اطلاعات علمی ، شاهد افزایش اثر بخشی مطالعات فنی طرح های منابع آب استان باشیم.