انجام کلیه عملیات تعمیرات ، نوسازی و بهینه سازی شبکه های  20 کیلوولت

  شماره مناقصه              موضوع مناقصه               مهلت فروش اسناد   شروع   خاتمه  990034 الی 990045 انجام کلیه عملیات تعمیرات ، نوسازی و بهینه سازی شبکه های 20 کیلوولت به روش خط گرم در مناطق تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 99/5/12 99/5/19 990033 برون سپاری […]

 
شماره مناقصه  
           موضوع مناقصه               مهلت فروش اسناد 
 شروع   خاتمه 
990034 الی 990045 انجام کلیه عملیات تعمیرات ، نوسازی و بهینه سازی شبکه های
20 کیلوولت به روش خط گرم در مناطق تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
99/5/12 99/5/19
990033 برون سپاری فعالیتهای بهره برداری شامل : حوادث ، تعمیرات شبکه ، روشنایی معابر، بازدید و سرویس شبکه به روش PM  و جمع آوری برق های غیر مجاز در مناطق تحت پوشش 99/5/11 99/5/15
990032 برون سپاری فعالیتهای بهره برداری شامل : حوادث ، تعمیرات شبکه ، روشنایی معابر، بازدید و سرویس شبکه به روش PM  و جمع آوری برق های غیر مجاز در مناطق تحت پوشش 99/5/11 99/5/15
990031 برون سپاری فعالیتهای بهره برداری شامل : حوادث ، تعمیرات شبکه ، روشنایی معابر، بازدید و سرویس شبکه به روش PM  و جمع آوری برق های غیر مجاز در مناطق تحت پوشش 99/5/11 99/5/15

 

https://www.aepdc.ir/portal/home/?generaltext/236734/251447/265887/