انجام عملیات لایروبی کانال جاورسیان

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای مرکزی از انجام عملیات لایروبی کانال بخش جاورسیان از توابع شهرستان خنداب به طول ۱۳ کیلومتر خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس حسین اکبری با اعلام این خبر گفت:عملیات لایروبی کانال بخش جاورسیان از […]

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای مرکزی از انجام عملیات لایروبی کانال بخش جاورسیان از توابع شهرستان خنداب به طول ۱۳ کیلومتر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس حسین اکبری با اعلام این خبر گفت:عملیات لایروبی کانال بخش جاورسیان از توابع شهرستان خنداب با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و یکصد میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در سال ۱۳۹۹ انجام شد.

مهندس اکبری افزود: کانال جاورسیان که از بند انحرافی روی رودخانه شراء از سرشاخه های قره چای منشعب می شود دارای طولی نزدیک به ۱۳ کیلومتر می باشد که جهت جلوگیری از تلفات آب در مسیر انتقال و پاک کردن علف های هرز لایروبی شد.

وی ادامه داد: اراضی تحت پوشش این کانال بالغ بر ۵۰۰ هکتار اراضی زراعی و باغات است که سهم بسزایی در تولید انگور و مرکبات و سایر محصولات زراعی را دارا می باشد.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای مرکزی در پایان تاکید کرد: کشاورزان عزیز استان ضمن رعایت تقویم زراعی ، جهت لایروبی انهار بین مزارع نیز اقدام نمایند ، زیرا  این امر باعث تسهیل در انتقال آب به مزارع و کاهش مصرف در آبیاری می شود.