انجام عملیات آزمایش ژئوتکنیک محل احداث ایستگاه 400 کیلوولت آزادشهر

مجری طرح پستهای انتقال از انجام عملیات آزمایش مکانیک خاک ایستگاه 400 کیلوولت آزادشهر خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان علی رضائی بیان داشت: با عنایت به ابلاغ پروژه های حساس و حائز اهمیت شبکه برق منطقه ای مازندران و گلستان و در راستای برگزاری مناقصه احداث ایستگاه […]

مجری طرح پستهای انتقال از انجام عملیات آزمایش مکانیک خاک ایستگاه 400 کیلوولت آزادشهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان علی رضائی بیان داشت: با عنایت به ابلاغ پروژه های حساس و حائز اهمیت شبکه برق منطقه ای مازندران و گلستان و در راستای برگزاری مناقصه احداث ایستگاه 400 کیلوولت آزادشهر، نیاز به انجام آزمایش ژئوتکنیک محل احداث ایستگاه جهت طراحی و برآورد عملیات ساختمانی پروژه می باشد که توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان در حال انجام است.

مجری طرح پستهای انتقال خاطر نشان کرد: علاوه بر انجام آزمایش فوق الذکر نقشه های کاداستر و توپوگرافی زمین محل احداث ایستگاه، توسط همکاران نقشه بردار معاونت طرح و توسعه این شرکت تهیه گردیده است.

شایان ذکر است: ایستگاه 400 کیلوولت آزادشهر با 2 دستگاه ترانسفورماتور قدرت با ظرفیت هر یک 200 مگاولت آمپر و قابل توسعه به 3 دستگاه ترانسفورماتور، با فیدرهای خروجی 63 کیلوولت جهت رفع مشکل پرباری ایستگاه های فجرگنبد و علی آباد و بهبود وضعیت افت ولتاژ ایستگاه مینودشت در استان گلستان می باشد.