انجام طرح های مطالعاتی بر روی پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب همدان

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از انجام سه طرح تحقیقاتی با هدف ارتقاء کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب همدان با همکاری نهادهای دانشگاهی در راستای ارتقاء سطح کیفی این پساب خبر داد. به گزارش روابط عمومی آبفای استان همدان، سید هادی حسینی بیدار با اشاره به اهمیت کنترل کیفیت این پساب و […]

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از انجام سه طرح تحقیقاتی با هدف ارتقاء کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب همدان با همکاری نهادهای دانشگاهی در راستای ارتقاء سطح کیفی این پساب خبر داد.
به گزارش روابط عمومی آبفای استان همدان، سید هادی حسینی بیدار با اشاره به اهمیت کنترل کیفیت این پساب و تامین منابع آبی نیروگاه شهید مفتح از پساب مذکورگفت: برهمین اساس و بر مبنای مصوبات جلسات مرتبط، ۳ طرح تحقیقاتی در حوزه تصفیه خانه مذکور در سال جاری درحال اجرا است.
وی توصیح داد: طرح مطالعه روش های نوین گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب با توصیه فنی و اقتصادی نسبت به روش های موجود در حال حاضر توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در دست انجام است.
حسینی بیدارادامه داد: همچنین طرح مطالعه و بررسی روش های حذف سولفید در واحدهای سوپرناتانت و هاضم های بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب همدان و ارائه راهکارهای اقتصادی و کاربردی نیز با همکاری دانشگاه تهران در دست بررسی می باشد.
وی در خصوص طرح مطالعاتی سوم نیز گفت: در این طرح مطالعه و ارزیابی عملکرد تصفیه خانه مذکوردر تولید پساب مورد نیاز نیروگاه برق شهید مفتح مدنظر بود که این پروژه نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی همدان دردست انجام می باشد.
وی درهمین رابطه با بیان اینکه بخشی از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب همدان  به مصرف نیروگاه شهید مفتح میرسد،عنوان کرد: درسال جاری و در راستای منویات مقام معظم رهبری در اجرای شعار سال ۱۴۰۰، چرخه تامین منابع آبی تنها محدود به نیروگاه شهید مفتح نخواهد ماند و صنایع دیگر در نقاط مختلف استان برحسب درخواست از این  فرصت برخوردار خواهند شد.
مدیرعامل آبفای استان با اشاره به اینکه براساس بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان مربوطه در شرکت آب و فاضلاب استان وهمچنین متخصصان در نیروگاه شهید مفتح، پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب همدان از کیفیت بالایی برخوردار است، بیان کرد: طرح تامین آب مصرفی نیروگاه شهید مفتح از پساب تصفیه خانه مذکور یکی از پروژه های شاخص آب و فاضلاب استان در راستای توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
وی درنهایت یادآور شد: تا پیش از آن، به دلیل کسری منابع تامین آب، نیروگاه شهید مفتح کمتراز ظرفیت خود در حال فعالیت بود که پس از تامین از پساب افزایش ۱۰۵ درصدی  تولید نیروگاه را شاهد بودیم و برهمین اساس در حال حاضر بخشی از منابع آبی که تا سنوات گذشته به مصرف نیروگاه می رسید ذخیره میشود، ضمن اینکه آن بخش از منابع آبی  که تا سالهای گذشته به مصرف فوق می رسید هم اکنون در حال ذخیره شدن و تامین مصارف دیگر می باشد.