انجام خدمات حمل و نقل در شهرهای زاهدان…

انجام خدمات حمل و نقل در شهرهای زاهدان، ایرانشهر ،خاش ، چابهار ، سراوان ، هیرمند ، زهک و نیکشهر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ عملیات نصب و تغییرات انشعاب آب (به صورت کامل، کلکتوری، دیواری، زمینی)مشترکین شهرهای خاش و تفتان ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ خرید ۸۰۰ عدد کیت انشعاب فاضلاب PP یا UPVC سایز ۱۱۰، ۱۲۵ و ۱۶۰ میلیمتر […]

انجام خدمات حمل و نقل در شهرهای زاهدان، ایرانشهر ،خاش ، چابهار ، سراوان ، هیرمند ، زهک و نیکشهر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
عملیات نصب و تغییرات انشعاب آب (به صورت کامل، کلکتوری، دیواری، زمینی)مشترکین شهرهای خاش و تفتان ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
خرید ۸۰۰ عدد کیت انشعاب فاضلاب PP یا UPVC سایز ۱۱۰، ۱۲۵ و ۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰