انتصاب های جدید در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی

تعدادی از معاونان و مدیران قدیم و جدید ستادی و شهرستانی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی طی مراسمی با حضور مدیرعامل و همکاران ستادی تودیع یا معرفی شدند.

به گزارش برقاب، تعدادی از معاونان و مدیران قدیم و جدید ستادی و شهرستانی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی طی مراسمی با حضور مدیرعامل و همکاران ستادی تودیع یا معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی، در این نشست که همزمان با نشست تخصصی مدیران شرکت با موضوعات مدیریت بار تابستان ، کنترل پذیری ، وصول مطالبات ،سازوکار مالی صنعت برق ، سلامت اداری و کمپین با انرژی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت پویایی و چابکی شرکت در مواجهه با تغییرات ساختاری به ویژه ساز و کاری مالی صنعت برق ،رشد و ارتقای همکاران و پاسخ به تقاضاهای شخصی برای جابجایی و انتقال، تغییرات و جابجایی های مدیریتی را لازمه موفقیت در تحقق اهداف شرکت دانست.

دکتر علیرضا خدابنده ضمن تأکید مجدد بر انجام کار تیمی و اعتقاد به عملگرایی ، ابراز امیدواری کرد با همکاری و هم افزایی کارکنان در همه ی بخش ها ، اهداف و برنامه هایی که در نقشه استراتژی شرکت به دنبال آن هستیم محقق شود.

این گزارش حاکی است: با توجه به ابلاغ های صادره، مهندس “سعید شریفی” به عنوان معاون هماهنگی برق غرب، مهندس “حمید شهرآیینی” به عنوان معاون هماهنگی برق شرق، مهندس “حمید عطایی” به عنوان مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل، “محمدحسین مقدسان” به عنوان مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه، “سعید همایونی” به عنوان مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل، “جلال عزیزی فر” به عنوان مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی، “سید جواد رضایی” به عنوان مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات، “ناضر نایب” به عنوان سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداری، “مهدی جوادی” به عنوان سرپرست امور نظارت بر خدمات عمومی و “حامد رضابخش” به عنوان سرپرست اداره هماهنگی انبارها در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با حکم مدیرعامل منصوب و معرفی شدند.

همچنین با حفظ سمت “شهرام کیخایی” به عنوان سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، “محمدرضا پورکریمی” به عنوان مسئول کنترل پذیری لوازم اندازه گیری مشترکین و “رضا لنگری” به عنوان مسئول پیگیری رمزارزها شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی معرفی شدند و از زحمات “هادی صفری” در دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و “محمدصادق قنبری” در امور نظارت و خدمات عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی قدردانی شد.