با حضور سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری آب منطقه‌ای اصفهان:

انتصاب های جدید در شرکت آب منطقه ای اصفهان انجام شد

مدیران جدید شرکت آب منطقه ای اصفهان منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، مهندس فرهاد سلیمانی، رئیس گروه هماهنگی منابع آب شهرستانهای شرکت آب منطقه ای اصفهان با اعلام این خبر، گفت: با حضور فرمانداران شهرستان های نجف آباد، تیران و کرون، فلاورجان و  معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان طی احکامی از سوی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای اصفهان، مهندس محمد خلجی به عنوان سرپرست مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای اصفهان، مهندس رضا پهلوانی نژاد به عنوان سرپرست اداره منابع آب شهرستان نجف آباد، دکتر مینا بگی در سمت سرپرست گروه حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی منصوب منصوب شدند.

وی افزود: دکتر علیرضا شریفی به عنوان رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی، مهندس علی ملکی به عنوان سرپرست اداره منابع آب شهرستان تیران و کرون، مهندس شنتیا زاهدیان در سمت مدیر منابع آب شهرستان فلاورجان و هم چنین مهندس رضا قدیری به عنوان رئیس اداره منابع آب شهرستان مبارکه منصوب شدند.