انتصاب نماینده تام الاختیار مدیرعامل توانیر در امور مردمی سازی

مدیرعامل شرکت توانیر با صدور حکمی، دکتر مهدی صارم بافنده را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در امور مردمی سازی منصوب کرد.

انتصاب نماینده تام الاختیار مدیرعامل توانیر در امور مردمی سازی

به گزارش برقاب، پایگاه خبری توانیر، در حکم انتصاب دکتر مهدی صارم بافنده که از سوی دکتر مصطفی رجبی مشهدی صادر شد، آمده است: با عنایت به سیاست دولت مردمی سیزدهم در خصوص واگذاری امور دولت به مردم با بکارگیری ظرفیتهای مردم در حوزه های مختلف و «ایجاد تحول مردم پایه و عدالت محور با تأکید بر ظرفیت جوانان»، «ارتقای اعتماد و امید مردم به دولت» از طریق «افزایش نقش و مشارکت مردم در اداره امور کشور»، «توسعه کارآمدی دولت در حل مسائل کشور به پشتوانه مردم» و «غلبه بر سازوکارهای ناکارآمد، پرهزینه و زمان بر بروکراتیک» در پیشبرد اهداف «دولت مردمی» و در چارچوب قوانین و مقررات کشور، جنابعالی با حفظ سمت سازمانی به عنوان دستیار مدیرعامل و نماینده تام الاختیار اینجانب در امور مردمی سازی منصوب می شوید.