انتصاب معاون جدید طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای سمنان

طی حکمی از سوی مهندس مجید وفائی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان، مهندس اصغر آخوندی به سمت معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای سمنان  منصوب شد .

در قسمتی از این حکم آمده است :  ” شایسته است با استعانت از خداوند بزرگ و در راستای تحقق اهداف و ماموریت شرکت، با رعایت مقررات و برابر شرح وظایف زیر نظر اینجانب نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید.

از خداوند منان توفیق روزافزون جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.”

گفتنی ست مهندس اصغر آخوندی متولد 1355 می باشد که در تاریخ 13/7/1378 به استخدام شرکت برق منطقه ای سمنان در آمد و  در سمت هایی چون کارشناس پست  های فشار قوی، مجری طرح پست ، مدیر دفتر مهندسی طرح ها در معاونت طرح و توسعه این شرکت مشغول به فعالیت بوده است .