انتصاب معاونان ۷ حوضه آبریز کشور

طی احکامی از سوی قاسم تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاونان هفت حوضه آبریز کشور منصوب شدند. به گزارش شبکه خبری آب ایران، مشروح انتصابات به شرح زیر است: حوضه آبریز رودخانه زاینده رود  علی میر عربی به عنوان  معاون مطالعات پایه […]

طی احکامی از سوی قاسم تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاونان هفت حوضه آبریز کشور منصوب شدند.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، مشروح انتصابات به شرح زیر است:

حوضه آبریز رودخانه زاینده رود

 علی میر عربی به عنوان  معاون مطالعات پایه و تخصیص،  بهنام نجفی به عنوان معاون حفاظت، بهره برداری و امور اجتماعی و علی کریمی به عنوان معاون مهندسی و تامین منابع مالی  منصوب شدند.

حوضه آبریز اترک و حوضه های شمالی

علی بزرگی به عنوان معاون حفاظت ، بهره برداری  و امور اجتماعی، غلامعلی شاه حسینی به عنوان معاون مطالعات پایه و تخصیص و عباس صدریان فر به عنوان معاون مهندسی و تامین منابع مالی منصوب شدند.

حوضه آبریز رودخانه زهره  جراحی و حوضه های جنوبی

 محمد حسین منتظریون به عنوان معاون حفاظت ،بهره برداری و امور اجتماعی، مجتبی سهیلی به عنوان معاون مطالعات پایه و تخصیص ،  ارسلان هاشمی به عنوان معاون مهندسی و تامین منابع مالی منصوب شدند.

 حوضه آبریز رودخانه سفید رود بزرگ

 وحید عسگری نژاد به عنوان معاون حفاظت ،بهره برداری و امور اجتماعی، مجتبی کرد به عنوان  معاون مطالعات پایه و تخصیص،رضا مومنی وصالیان به عنوان معاون مهندسی و تامین منابع مالی منصوب شدند.

 حوضه آبریز رودخانه ارس

سید مهدی زندیان به عنوان معاون حفاظت ، بهره برداری  و امور اجتماعی، غلامرضا فرهومند به عنوان معاون مطالعات پایه و تخصیص،امید زارعی منش به عنوان معاون مهندسی و تامین منابع مالی منصوب شدند.

 حوضه آبریز دریاچه ارومیه

جواد حسن نژاد به عنوان معاون مطالعات پایه و تخصیص، کیاست امیریان به عنوان معاون حفاظت ،بهره برداری و امور اجتماعی وفرهاد ایمان شعار به عنوان مهندسی و تامین منابع مالی، منصوب شدند.

حوضه آبریز رودخانه های کرخه و مرزی غرب

ابوالقاسم محمد زاده به عنوان معاون حفاظت ، بهره برداری  و امور اجتماعی، فیروز شکیبا به عنوان مطالعات پایه و تخصیص ومحمد رضا گلزاری به عنوان معاون مهندسی و تامین منابع مالی منصوب شدند.