انتصاب مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده

دکتر محمد طاهری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، در راستای یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان، طی حکمی مرضیه لواف را به عنوان «مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده شرکت آب و فاضلاب استان سمنان» منصوب کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان سمنان، در این حکم آمده […]

دکتر محمد طاهری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، در راستای یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان، طی حکمی مرضیه لواف را به عنوان «مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده شرکت آب و فاضلاب استان سمنان» منصوب کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان سمنان، در این حکم آمده است: به موجب این ابلاغ با حفظ سمت سازمانی به سمت ” مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده ” منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از ایزد منان و با تلاش و جدیت در اجرای وظایف محوله، موفق و سربلند باشید.

گفتنی است: دکتر محمد طاهری از خدمات ربابه لطفعلیان مشاور امور زنان و خانواده شرکت آب و فاضلاب شهری و محبوبه شهروی مشاور امور زنان و خانواده شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.