انتصاب مسئول نمایندگی هسته گزینش در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

طی نامه ای از سوی ” مجتبی قربانی ” مدیرکل هسته گزینش شرکت توانیر ، “مهندس حسین شمسی” به عنوان مسئول نمایندگی هسته گزینش در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی منصوب شد. در این نامه آمده است :امید است با اتکا بر موازین شرعی و اخلاقی در چارچوب قانون گزینش کشور ،شرح وظایف  ابلاغی و […]

طی نامه ای از سوی ” مجتبی قربانی ” مدیرکل هسته گزینش شرکت توانیر ، “مهندس حسین شمسی” به عنوان مسئول نمایندگی هسته گزینش در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی منصوب شد.

در این نامه آمده است :امید است با اتکا بر موازین شرعی و اخلاقی در چارچوب قانون گزینش کشور ،شرح وظایف  ابلاغی و آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه زیر نظر این هسته و هماهنگ با سلسله مراتب سازمانی امور محوله را به نحو مطلوب اجرا نمایید.