انتصاب مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه‌ای گلستان

 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان طی حکمی مهندس حسین دهقان را به عنوان مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب این شرکت منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان ، در ابلاغ مهندس سید محسن حسینی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان، خطاب به مهندس حسین دهقان […]

 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان طی حکمی مهندس حسین دهقان را به عنوان مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب این شرکت منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان ، در ابلاغ مهندس سید محسن حسینی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان، خطاب به مهندس حسین دهقان آمده است: با توجه به تعهد و تجربه مفید جنابعالی و به موجب این ابلاغ به سمت مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب منصوب می شوید تا وظایف محوله را تحت نظر اینجانب در چارچوب قوانین و آئین نامه ها به انجام برسانید.
گفتنی است مهندس حسین دهقان عضویت هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای استان را نیز بر عهده دارد و پیش از این سرپرست دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت بوده است.