انتصاب مدیر جدید برق حاجی آباد

مدیر جدید برق حاجی آباد در مراسمی با حضور مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان و سالارپور معاون فرماندر حاجی آباد معرفی شد.

در این مراسم محسن عطایی زاده به عنوان مدیر برق حاجی آباد منصوب و از خدمات احمد حاتمی قدردانی شد.
محسن عطایی زاده در سوابق کاری خود ریاست بحران و پدافند غیرعامل شرکت و مدیریت برق جزایر و ابوموسی در کارنامه دارد.