انتصاب مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق یزد

سیدمحمد حسن جمال‌الدینی از سوی رئیس مجمع عمومی شرکت‌های مدیریت تولید برق کشور به سمت مدیرعامل نیروگاه یزد منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، سید محمد حسن جمال الدینی طی حکمی از سوی محسن طرزطلب، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به مدت دو سال  به سمت مدیرعاملی […]

سیدمحمد حسن جمال‌الدینی از سوی رئیس مجمع عمومی شرکت‌های مدیریت تولید برق کشور به سمت مدیرعامل نیروگاه یزد منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، سید محمد حسن جمال الدینی طی حکمی از سوی محسن طرزطلب، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به مدت دو سال  به سمت مدیرعاملی شرکت مدیریت تولید برق یزد منصوب شد.​