انتصاب مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

محمد سلیمانی ساردو به عنوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان معرفی شد. آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان با حضور رخشانی‌مهر معاون هماهنگی توزیع توانیر و جمعی از مسئولین صنعت آب وبرق استان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان، […]

محمد سلیمانی ساردو به عنوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان معرفی شد.
آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان با حضور رخشانی‌مهر معاون هماهنگی توزیع توانیر و جمعی از مسئولین صنعت آب وبرق استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان، روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت توزیع برق شمال استان کرمان با حضور معاون هماهنگی توزیع توانیر ومسئولین صنعت آب وبرق استان برگزار شد.
در این آئین محمد سلیمانی ساردو  به عنوان مدیرعامل جدید شرکت برق شمال استان کرمان  منصوب و از خدمات عبدالوحید مهدوی نیا سرپرست این شرکت قدردانی شد.

مهندس محمد سلیمانی ساردو مدیرعامل جدید شرکت توزیع برق شمال استان کرمان در این آیین، گفت: با رویکرد شرکت توانیر برنامه‌هایی که در صنعت برق هست دنبال می‌کنیم و انتظار داریم که همه با همکاری ، همفکری و  تعامل بین دستگاهی با سایر ارگان ها بتوانیم ارزش افزوده ای برای صنعت برق استان داشته باشیم.
مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان تاکید کرد: مهم‌ترین هدف شرکت توزیع نیروی برق شمال استان بطور حتم خدمات رسانی سریع و دقیق باهدف ارتقای رضایتمندی مشترکین برق است.
وی با تشریح برنامه های خود بر حفظ سلامت اداری کارکنان تاکید کردو گفت: نیروی انسانی یک سازمان سرمایه مجموعه است و ساماندهی نیروهای انسانی براساس قانون و با توجه به نیاز واحدهای مختلف اداری را ازاهم برنامه های خود ذکر کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان افزود: از تمامی ظرفیت‌های نیروی انسانی برای توسعه صنعت برق در این استان استفاده کرده و این نیروها باید به شکلی ساماندهی شوند که برای شرکت مثمر ثمر باشند.