انتصاب مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

مهندس علیرضا نعمت سلطانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل منصوب شد. به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل، طی حکمی صادره از سوی حمید رضا جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مهندس علیرضا نعمت سلطانی برای مدت دوسال به عنوان عضو اصلی […]

مهندس علیرضا نعمت سلطانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل منصوب شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل، طی حکمی صادره از سوی حمید رضا جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مهندس علیرضا نعمت سلطانی برای مدت دوسال به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل منصوب شد.