انتصاب مدیرعامل آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری؛طی مراسمی با حضور مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاونین و اعضای هیئت مدیره ،و با حکمی از طرف محمد حاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، فردوس کریمی بعنوان مدیرعامل شرکت تعیین و از […]

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری؛طی مراسمی با حضور مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاونین و اعضای هیئت مدیره ،و با حکمی از طرف محمد حاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، فردوس کریمی بعنوان مدیرعامل شرکت تعیین و از زحمات احمدرضا سدهی سامانی که پیش از این عهده دار این سمت بودند تقدیر شد.به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری؛طی مراسمی با حضور مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاونین و اعضای هیئت مدیره ،و با حکمی  از طرف محمد حاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران،  فردوس کریمی بعنوان مدیرعامل شرکت تعیین و از زحمات  احمدرضا سدهی سامانی  که پیش از این عهده دار این سمت بودند  تقدیر شد.