انتصاب مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمز دارایی ها

مدیرعامل شرکت توانیر با صدور حکمی هادی سفیدمو را به عنوان مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمز دارایی ها منصوب کرد.

به گزارش برقاب، پایگاه خبری توانیر، دکتر مصطفی رجبی مشهدی در این حکم، «پیگیری تمهیدات لازم برای قابل رصدکردن دستگاههای استخراج رمزدارایی (ماینر) به منظور پیشگیری از ورود ماینرهایی که در داخل تولید و مونتاژ شده یا از طریق مبادی گمرکی وارد چرخه استفاده غیرمجاز از برق می شوند»، «پیشنهاد پیش نویس قوانین و مقررات مربوط به ساماندهی نحوه استفاده از دستگاههای استخراج رمزدارایی در جهت قابل رصد کردن ماینرهای قانونی موجود درکشور»، «راهبری پایش شبکه توزیع نیروی برق کشور به منظور کشف و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزدارایی»، «تدوین، به روزرسانی و پیگیری ابلاغ برنامه ها و سیاستهای شرکت توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق در حوزه شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز دارایی ها»، «پیگیری دریافت صورتجلسات کارگروههای استانی مبارزه با استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمزدارایی با محوریت استانداریها و به دبیری شرکتهای توزیع نیروی برق»، «تهیه گزارشهای آسیب شناسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای پیشنهادی به منظور ساماندهی نحوه استفاده از دستگاههای استخراج رمزدارایی»، «تهیه آمار، اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز در پاسخ به پیگیری نهادهای نظارتی و سایر سازمانهای مرتبط» «ایجاد هماهنگی بین معاونت انتقال و تجارت خارجی، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی و دفتر مرکزی حراست شرکت توانیر و همچنین شرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص پایش شبکه های انتقال، فوق توزیع و توزیع و همچنین پایش نیروگاههای مقیاس کوچک جهت مبارزه با استخراج غیرمجاز رمز دارایی ها»، «ایجاد هماهنگی بین شرکت توانیر با سایر دستگاههای اجرایی دست اندرکار در موضوع مبارزه با استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمزدارایی از جمله وزارت صمت، سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، وزارت نفت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «پایش اجرای برنامه ها، قوانین و مقررات مربوطه»، «بررسی و مطالعه آخرین تحولات جهانی در زمینه استخراج رمزدارایی ها و فرصتها و تهدیدات آن برای صنعت برق» را به عنوان مهمترین وظایف و راهبردهای این بخش مورد تاکید قرار داده است.