انتصاب عضو شورای راهبردی روابط عمومی شرکتهای آب منطقه ای کشور

با صدور حکمی از سوی مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین به مدت یکسال به عنوان عضو اصلی شورای راهبردی روابط عمومی شرکت های آب منطقه کشور منصوب گردیدبه گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین در این حکم […]

با صدور حکمی از سوی مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین به مدت یکسال به عنوان عضو اصلی شورای راهبردی روابط عمومی شرکت های آب منطقه کشور منصوب گردیدبه گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین در این حکم که به امضاء آقای اسکویی مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران رسیده، آمده است:
جناب آقای فراس خواجوی مدیر محترم روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین
در راستای بهره مندی از خرد جمعی همکاران روابط عمومی شاغل در شرکت های تابعه جهت برنامه ریزی، هدایت، نظارت و اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت و در راستای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و افزایش سواد آبی جامعه و با عنایت به مراتب شایستگی، تعهد و تجربیات ارزنده به موجب این حکم و از تاریخ 6 مردادماه ۱۳۹۹ به مدت یکسال به عنوان عضو اصلی شورای راهبردی روابط عمومی شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور منصوب می شوید. از خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی را در خدمت به مردم شریف کشورمان خواستارم.