انتصاب عضو جدید اصلی هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای اردبیل

طی حکمی با امضای مهندس قاسم تقی زاده خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و نماینده رئیس مجمع عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل، عضو جدید اصلی هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای اردبیل انتخاب شد. معاون وزیر نیرو در امور […]

طی حکمی با امضای مهندس قاسم تقی زاده خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و نماینده رئیس مجمع عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل، عضو جدید اصلی هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای اردبیل انتخاب شد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در این حکم مهندس «فیروز ندایی» را بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای اردبیل به مدت ۳ سال منصوب کرد.

مهندس عباس جنگی مرنی در جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره و معاونین شرکت حکم مربوطه را به مهندس فیروز ندایی ابلاغ کرد.

در حکمی که به همین منظور صادر شده، خطاب به مهندس فیروز ندایی آمده است: «در اجرای مفاد بند ۴ ماده (۱۳) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل و با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق مفید جنابعالی و به استناد مصوبه مورخ ۲۴/۱۲/۹۹ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مذکور، برای مدت سه (۳) سال به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل انتخاب می شوید. از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف خطیر و مسئولیت های محوله و تحقق اهداف پیش بینی شده در اساسنامه شرکت مسئلت می نماید.»