انتصاب سرپرست معاون مالی و پشتیبانی و معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

بنابر ابلاغ صادر شده از سوي فرهاد بختياري فر مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان، رضا مهرپرور از تاريخ  24/ 05/ 1401 به عنوان سرپرستي معاونت مالي و پشتيباني شركت و در ابلاغي جداگانه مهدي قربانپور  به عنوان مشاور مدير عامل شركت منصوب شد.
همچنین بنابر ابلاغ صادر شده از سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان، مجتبی حسین آبادی  از تاریخ  30/ 04 / 1401  به مدت دو سال به عنوان معاون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه گذاری منصوب شد.