انتصاب سرپرست معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای قم 

طی حکمی از طرف مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم حسین رضا حاجی بعنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:  روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ مراسم معارفه سرپرست جدید معاونت برنامه ریزی با حضور مدیر عامل ،معاونین وجمعی از مدیران شرکت برگزار گردید. علی اصغری مدیرعامل […]

طی حکمی از طرف مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم حسین رضا حاجی بعنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:  روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ مراسم معارفه سرپرست جدید معاونت برنامه ریزی با حضور مدیر عامل ،معاونین وجمعی از مدیران شرکت برگزار گردید. علی اصغری مدیرعامل شرکت با اشاره به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان، بهار قرآن قرار داریم گفت: تقارن این ایام را با جلسه امروز به فال نیک می گیریم و  با توجه به شناختی که از روحیه و اخلاق آقای مهندس یوسفی طی چند ماه حضور در آب منطقه ای قم پیدا کردم وی را شخصیت اخلاق مدار و وارسته می دانم که بابت خدمت چندین ساله درمعاونت های برنامه ریزی ومالی دارای کوله باری از تجربه بوده  که باید از آنها در قالب مشاوره  یا اتاق فکر استفاده شود همچنین به مهندس رضا حاجی مسئولیت جدید  را تبریک عرض می نمایم . اصغری با بیان اینکه حوزه برنامه ریزی بعنوان مغز متفکر و هدایت کننده هردستگاهی می باشد افزود: مجموعه ای که تمام مسئولیت و وظایف برنامه ریزی را به مدیر ارشد یا اعضای هیأت مدیره واگذار نماید و نگاه شخص محوری داشته باشد آسیب جدی خواهد دید. وی با عنوان اینکه مباحث حفاظت از منابع آب و درآمد دو چالش  اصلی شرکت در سال ۱۴۰۰ خواهند بودگفت: نوک پیکان این چالش برنامه ریزی بوده که باید با همکاری و همدلی راه و برنامه عبور ار بحران ها را ترسیم نماید.در ادامه جلسه مدیرعامل آقای مهندس رضا محمدی احمد آبادی را  بعنوان سرپرست دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت معرفی نمود. در پایان احکام حسین رضا حاجی بعنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و رضا محمدی بعنوان مدیر دفتر حفاظت اهداء و از زحمات شعبانعلی یوسفی خطیر تقدیر شد.