انتصاب سرپرست شرکت آب منطقه ای هرمزگان

“قاسم تقی زاده خامسی” معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران “مهندس جمشید عیدانی “را به عنوان سرپرست شرکت آب منطقه ای هرمزگان منصوب کرد. توجه و اهتمام به پیشبرد برنامه ها و اهداف بخش آب و خدمت رسانی به مردم  استان هرمزگان با همکاری مجموعه مدیران و کارکنان […]

“قاسم تقی زاده خامسی” معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران “مهندس جمشید عیدانی “را به عنوان سرپرست شرکت آب منطقه ای هرمزگان منصوب کرد.

توجه و اهتمام به پیشبرد برنامه ها و اهداف بخش آب و خدمت رسانی به مردم  استان هرمزگان با همکاری مجموعه مدیران و کارکنان شرکت و تعامل با دستگاه های اجرایی استان  در این حکم مورد تاکید قرار گرفته است.

جمشید عیدانی پیش از این معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای هرمزگان بود.